DỊCH VỤ ĐỒ HỌA TRUYỀN HÌNH

  • Hiện tại chúng tôi đang viết ứng dụng riêng cho phần mềm hiển thị thông tin và cập nhật thông tin cho các đơn vị Homeshopping. Chúng tôi viết phần mềm theo yêu cầu và mong muốn của các đơn vị sản xuất chương trình cho TV Homeshopping, hiện phần mềm V-HomeShopping của hãng Vri Korea thì chỉ hiển thị được 04 layer và thêm 02 layer dành cho logo và defaul thì có tổng cộng 06 layer. Nếu dùng như hiện tại thì các đơn vị sản xuất cần 02 thiết bị để phát các clip fullframe ( dạng layer). Chúng tôi phát triển phần mềm không hạn chế số lớp layer hiển thị và hơn hết có thể xây dựng theo yêu cầu riêng hoặc theo mong muốn cập nhật thông tin liên tục trong các chương trình truyền hình trực tiếp TV homeshopping.

 

Leave Comments

0905 242 849
0905242849